Pet stupova poslovnog uspjeha


Iako je dobra poslovna ideja važna za pokretanje svakog poslovanja, ipak samo predstavlja odskočnu dasku ka uspješnom poslovanju. Kako bi se mogla pretvoriti u uspješnu priču potrebno je voditi računa o pet stupova poslovnog uspjeha:

agilnosti,

mreži kontakata,

novim tehnologijama,

talentiranim ljudima

i edukaciji. 

Naime, poslovno okružene nikada nije bilo dinamično kao danas, a zahvaljujući razvoju i primjeni novih tehnologija sve djelatnosti i industrijske grane prolaze kroz različite procese transformacija. Bilo da se prilagođavaju novim zahtjevima tržišta, bilo da zapošljavaju ili educiraju svoje zaposlenike za novonastala zanimanja, odnosno da tehnologije koriste za sasvim nove, do jučer nepoznate vidove poslovanja.Treba reći kako na tržištu ne postoji poslovni subjekt koji je imun na ove procese, razlikuju se samo uspješni od neuspješnih. I dok su jedni predvodnici promjena, ili u njima aktivno participiraju, drugi neaktivni, neovisno o veličini i grani industrije, nužno propadaju.

Što je agilnost i za što je važna?

Općenito gledano, agilnost označava visoku razinu prilagodljivosti promjenjivoj okolini te sposobnost brze i efikasne reakcije na promjene, odnosno na podražaje iz okoline. Treba reći kako agilnost predstavlja relativno novi koncept poslovanja i preduvjet je rješavanju problema i uklanjanju zapreka u procesima.

Naime, poslovanje valja promatrati kao skup procesa, koje, neovisno o vrsti poduzetničkog projekta, često podrazumijevamo i ne propitujemo. Mnogih procesa i njihovog utjecaja na poslovanje nismo ni svjesni. Postavlja se pitanje kako procese učiniti generatorima nove i dodane vrijednosti te kako smanjiti njihove negativne nuspojave. Drugim riječima, kako ovladati procesima kako bi poslovanje postalo efikasnije?

Umrežavanje i nužnost izgradnje zajednice

Umrežavanje ili networking prije svega znači izgradnju i razvoj održive mreže kontakata relevantnih za poslovanje, pri čemu nije riječ samo o „nama“, nego o cijeloj zajednici.  Naime, aktivnosti umrežavanja tvore ključan alat u stvaraju zajednice kao temelja iz kojeg će kasnije rasti održive i smislenije marketinške, promotivne i prodajne aktivnosti od kojih će koristi imati svi uključeni dionici.

Kako bi umrežavanje dugoročno funkcioniralo i pogodovalo poslovanju organizacije, važno je aktivno doprinositi izgradnji cijele zajednice. Valja zapamtiti kako nije cilj ugrabiti što veći dio (malog) kolača, već doprinijeti u pripremi što većeg kolača od kojeg će više strana imati veće koristi. Svakoj organizaciji, bez obzira na veličinu, savjetuje se da što aktivnije doprinese izgradnji scene ili zajednice, i to bez očekivanja brzog financijskog povrata. Prednosti razvijene scene ili eko sustava osjetit će pojedinačno svi njegovi dionici – i to u mnogo većoj mjeri nego što bi to bio slučaj da su djelovali isključivo sami.

Prihvaćanje tehnologije kao koncepta poslovanja

Prihvatimo li tehnologiju kao koncept, počnemo li pratiti trendove na tržištu (koji uvelike utječu na tijek razvoja tehnologije) i donesemo li stratešku odluku o njenom korištenju, naše poslovanje može postati osjetno konkurentnije. Njezina moć leži u sposobnosti da automatizira repetitivne i rutinske poslovne procese te tako poboljša agilnost organizacije.

Razmatramo li povećanje korištenja tehnologije u redovnim aktivnostima, odnosno ako u skladu s najnovijim trendovima želimo digitalno transformirati poslovanje, to možemo korištenjem postojećih rješenja, kreiranjem novih tehnoloških i outsourcing rješenja, kao i tehničkim partnerstvom.

Talent Management kao zamjena za ljudske potencijale

Termin “talent”, točnije Talent Management polako ali sigurno zamjenjuje dosad uvriježen pojam ljudskih resursa (engl. Human Resources). Budući da je svaki poslovni projekt (i dalje) u ljudskoj domeni, velika većina poslovnih ishoda ovisi o ljudskom faktoru. Štoviše, osim profitabilnosti i postizanja konkurentnosti, glavna zadaća svake organizacije trebala bi biti izgraditi i ojačati (svoje) ljude – grupno i pojedinačno. S druge strane, radi ranije opisanog napretka tehnologije i nikad kompleksnijeg tržišta, možemo bez pretjerivanja kazati kako se rastući broj organizacija nalazi u ratu za talent. Budući da poduzeće i svaku drugu organizaciju čine ljudi, opstojnost samog poduzetničkog projekta ovisi o pobjedama u ratu za talente, odnosno sposobnosti subjekta da privuče kvalitetne nove te razvije i osnaži postojeće kadrove.

Mnoge poznate primjere pozitivnih praksi koje se uglavnom vezuju uz brzorastuće tehnološke kompanije, mogu imitirati i manja poduzeća, barem simbolično. Koliko god nam okolnosti to možda ne dopuštaju, ako se maksimalno potrudimo da svoje zaposlenike educiramo, učinimo da se osjećaju vrijedno i potrebno te im barem malo pomognemo u realizaciji njihovih izvan-poslovnih ciljeva i sve to vješto komuniciramo tržištu, stvorit ćemo jak employer brand – što će se pozitivno odraziti i na poslovanje.

Cjeloživotno učenje je apsolutni imperativ

“Cjeloživotno učenje” nije floskula nego realnost i apsolutni imperativ za svakog pojedinca i organizaciju koji žele doseći i zadržati konkurentnost na vrlo izazovnom tržištu.

Prije svega je potrebno napraviti detaljnu reviziju ljudskih potencijala pojedinaca i timova u organizaciji, s fokusom na vještine, kvalifikacije, stečeno (formalno) obrazovanje. Iste elemente potrebno je usporediti s učinkovitošću na konkretnim pozicijama, kako bi se dobio uvid u educiranost suradnika i moguće nedostatke. Same edukacije moguće je provoditi bilo internim međusobnim obučavanjem kolega, online tečajevima ili edukacijskim platformama, ili dovođenjem vanjskih predavača.

Osim usvajanja novih znanja, radi jačanja (employer) brenda organizacije, korisno je biti uključen u izgradnju i obrazovno obogaćivanje zajednice kroz samostalnu produkciju i distribuciju relevantnih sadržaja putem bloga, videa, sudjelovanja na digital learning platformama i sl. – što je samo po sebi proces učenja i usvajanja naučenog za organizaciju.

Poduzetnicima početnicima, ali i onima koji žele unaprijediti svoje poslovanje, svih pet navedenih stupova poslovnog uspjeha, detaljno je objašnjeno na stranicama Poduzetničkog startera Erste banke. Na njima mogu saznati što je potrebno za otvaranje tvrtke, kako pokrenuti posao ili što im je potrebno od banke za poslovanje. Također im omogućuje i da naprave svoje prve poduzetničke korake, od popunjavanja kratkog upitnika o svojem projektu, preko besplatne online edukacije do izrade poslovnog plana. Poduzetnički starter dio je inicijative Korak po korak društvenog bankarstva Erste banke kojim se doprinosi razvoju zajednice, društvenoj i ekonomskoj ravnopravnosti i financijskoj inkluziji građana, te uz ovaj ima još Program podrške i financiranja organizacija civilnog društva i društvenih poduzetnika.


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Urednici moraju odboriti komentar.

*

Pročitaj i...