Iako se digitalne bankarske usluge koriste sve više, poslovnice i dalje ne gube na važnosti pa ih hrvatski građani dominantno posjećuju.

pročitajte više

O certificiranju i koliko je ono važno za hrvatsko tržište rada razgovaramo s Aleksandrom Zemunićem, članom Uprave Selectia.

pročitajte više