Izazovi pred regijom SIE – sredstva EU-a se smanjuju, a demografski pad nastavlja


Iako će gospodarski rast u Srednjoj i Istočnoj Europi (SIE) nastaviti komotno premašivati gospodarski rast eurozone u nadolazećim godinama, gospodarstva u regiji vjerojatno će se suočiti s nizom različitih izazova u predstojećem desetljeću. Mnogi od tih izazova odražavaju učinak očekivanog pada financiranja EU-a koje regija dobiva kroz poljoprivredne te regionalne i kohezijske politike, kao i posljedice dugotrajnih negativnih demografskih trendova. Međutim, ovi izazovi mogli bi se zapravo pokazati korisnima za zemlje regije SIE ako dovedu do provedbe potrebnih promjena u politikama koje bi se inače mogle odgoditi.

„Neminovan pad kohezijskih fondova EU-a i nastavak trenda smanjenja populacije radno aktivnog stanovništva donijet će značajne izazove za gospodarstva regije SIE u sljedećem desetljeću. Međutim, vlade u regiji mogu učiniti mnogo toga kako bi ih riješile uvođenjem razumnih promjena u politikama, kao što je bolje korištenje sredstava EU-a namijenjenih projektima za rast i povećanja produktivnosti te poticanjem veće uključenosti i fleksibilnosti na njihovim tržištima rada“, rekao je Juraj Kotian, voditelj Istraživanja o makro i fiksnim prihodima zemalja u regiji SIE u društvu Erste Group Research i autor nedavno objavljenog izvješća „Izazovi za regiju SIE na pragu novog desetljeća“.

Smanjeno financiranje EU-a nakon 2023. i negativni demografski trendovi

Iako sadašnje programsko razdoblje financiranja EU-a osigurava solidan tijek sredstava EU-a do 2023. godine, manje će sredstava EU-a biti dostupno prema najnovijem prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. Nakon 2023. godine, iznos novčanih sredstava dodijeljen Zajedničkoj poljoprivrednoj politici te Regionalnoj i kohezijskoj politici bit će znatno smanjen, prema nedavnim prijedlozima proračuna. Štoviše, visoki stupanj ovisnosti javnih ulaganja u regiji o fondovima EU-a može dovesti u pitanje sposobnost vlada u regiji SIE da, primjerice, financiraju i dalje razvijaju infrastrukturne projekte.

Osim toga, očekuje se da će negativan demografski trend – posebice smanjenje broja radno aktivnog stanovništva – utjecati na potencijalni rast regije SIE u narednim desetljećima. Tijekom prvog desetljeća nakon tranzicije, zemlje regije SIE doživjele su vidljiv pad stope nataliteta na čak 1,2 u ranim 2000-im godinama. Razmjer migracija u druge zemlje članice EU-a nakon pristupanja EU-u samo je ojačao negativne demografske trendove u regiji.

Regija još uvijek može profitirati od takvih izazova ako ih vlade u regiji dožive kao okidače za provedbu potrebnih promjena politike koje bi se inače mogle odgoditi

Međutim, ti se izazovi moraju promatrati u širem smislu. Unatoč činjenici da će najveći dio smanjenja sredstava EU-a snositi regija SIE, godišnji tokovi prema zemljama regije SIE (u % BDP-a) i dalje će biti najveći među zemljama članicama EU-a. Osim toga, zemlje regije SIE trebale bi profitirati od povećanog financiranja EU-a za prioritetna područja, koja uključuju istraživanja i inovacije, klimu i okoliš, migracije i granice. Vlade u regiji također mogu nastojati kompenzirati utjecaj manjih iznosa kohezijskih fondova EU-a financiranjem većeg dijela javnih ulaganja kroz nacionalne proračune.

Suočene s manjkom radne snage, zemlje regije SIE trebale bi nastojati privući visoko kvalificiranu radnu snagu iz susjednih zemalja na jugu i istoku, na vrlo sličan način na koji su zemlje Zapadne Europe zainteresirane za zapošljavanje (i aktivno traženje) visoko obrazovanih radnika iz regije SIE. Tržišta rada u regiji SIE još uvijek nisu u potpunosti iskoristila svoj domaći potencijal, budući da je udio ekonomski neaktivnih osoba u radno sposobnom stanovništvu visok. Povećanje fleksibilnosti tržišta rada i olakšavanje rada s nepunim radnim vremenom, posebno po povratku s rodiljnog dopusta, moglo bi ublažiti negativne učinke manjka radne snage.

Izvješće društva Erste Group Research pod nazivom „Izazovi za regiju SIE na pragu novog desetljeća“, koje se bavi i izazovima pred regijom u sferama automatizacije, obrazovanja i različitih ruralno-urbanih razvoja, dostupno je za preuzimanje.


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Urednici moraju odboriti komentar.

*

Pročitaj i...