Bankarstvo je krvotok svakog gospodarstva, a stabilna krvna slika pomaže njegovom kvalitetnijem funkcioniranju


Tijekom 2017. gospodarska kretanja u velikoj su mjeri nastavila ranije započet pozitivan trend, što daje razlog za blagi optimizam. Pozitivan faktor je bio i nastavak fiskalne konsolidacije, što je posljedično vodilo i do izlaska iz Procedure prekomjernog deficita te, naposljetku, otvorilo i javnu raspravu o potencijalu ulaska u Euro zonu.

U prošloj smo godini svjedočili smo i velikim izazovima, poput procesa restrukturiranja Agrokora, što je utjecalo i na poslovanje bankarskog sektora.

Put prema euru pozitivan strateški signal

Ekonomski trendovi u 2018. trebali bi ostati povoljni po pitanju rasta, a nadamo se i po pitanju zadržavanja fiskalne discipline. Međutim, i dalje je potrebno jačati napore u provođenju strukturnih reformi kako bi se podigla potencijalna stopa rasta, povećala otpornost na eventualne globalne šokove te započeti pozitivni trendovi bili postavljeni na održiv kolosijek. Osim toga, važno je pronaći politički i ekonomski odgovor na demografske izazove i rastući trend  iseljavanja, kako bi građani koji žele i mogu, svoje ambicije i ciljeve imali priliku ostvariti u Hrvatskoj, a ne u nekoj drugoj zemlji.

Pozitivan signal iz 2017. predstavlja i jasna politička poruka o uvođenju eura kao strateškom cilju. Iako će banke zbog toga imati smanjene prihode, dugoročnu stabilnost tržišta i smanjenje valutnog/tečajnog rizika za građane i tvrtke vidimo kao važniju pozitivnu komponentu ovog strateškog cilja. Također, smanjenje valutnog rizika i pristup mehanizmima financijske stabilnosti euro područja dodatno će povećati financijsku stabilnost u Republici Hrvatskoj.

Bez promjena pravila igre u hodu

Pravna i politička stabilnost i dalje ostaje jedan od temeljnih preduvjeta za nastavak procesa oporavka. Konstruktivna diskusija pa i javna kritika pritom su svakako poželjne, a banke se trebaju aktivno uključiti u dijalog. Također, potrebno je graditi i njegovati investicijsku sigurnost domaćih i međunarodnih ulagača, ali i izbjegavati zakonske inicijative koje takvu sigurnost mogu „potkopati“ promjenom pravila igre u hodu, noseći sa sobom negativne pravne i financijske rizike. Bankarstvo je krvotok svakog gospodarstva, a samo stabilna krvna slika može pomoći njegovom kvalitetnijem funkcioniranju.

Neupitno je da se bankarstvo već neko vrijeme polako otvara, pri čemu u dio poslovanja koji su do sada radile isključivo banke, ulaze i drugi pružatelji usluga, posebice u dijelu platnog prometa. Taj će se trend nastaviti, ali to ne treba gledati kao prijetnju, već kao poticaj. Da bi bile uspješne i kadre odoljeti izazovu digitalizacije, zadatak banaka bit će daljnja transformacija u predvodnike tehnoloških trendova, uz omogućavanje dostupnosti, savjetovanja i podrške klijentima kroz digitalne kanale.

Stabilno i kvalitetno operativno poslovanje u 2017., dobit ESB grupe[1] niža zbog većih rezervacija

U 2017. godini zadržali smo stabilnost i kvalitetu svog operativnog poslovanja te time dodatno učvrstili poziciju na hrvatskom bankarskom i financijskom tržištu. Neto dobit Erste banke (bez ovisnih društava) u 2017. iznosila je 649,5 milijuna kuna, 3,67% više u odnosu na 626,5 milijuna kuna u 2016. Neto kamatni prihod porastao je za 4,72%, s 1,6 milijardi kuna u 2016. na 1,7 milijardi kuna u prošloj godini. Neto prihod od naknada i provizija istovremeno je ostvario porast od 8,43%, s 410,2 milijuna kuna u 2016. na 444,7 milijuna kuna u 2017.

Ukupna aktiva banke krajem prosinca 2017. iznosila je 57,2 milijarde kuna, odnosno 1,94% više u odnosu na kraj 2016., kada je iznosila 56,1 milijardu kuna. Ukupni krediti klijentima na dan 31.12.2017. iznosili su 36,5 milijardi kuna, 0,71% više u odnosu na 36,3 milijarde kuna krajem 2016. Ukupni depoziti klijenata banke krajem  2017. iznosili su 42,3 milijarde kuna, što je 2,44% više u odnosu na kraj 2016., kada su iznosili 41,3 milijarde kuna.

Neto dobit ESB grupe nakon manjinskih udjela u 2017. godini iznosila je 533,7 milijuna kuna. Najznačajniji utjecaj na njezino smanjenje u odnosu na 2016., kada je iznosila 874,4 milijuna kuna, imali su povećani troškovi rezervacija zbog situacije u kojoj se našao koncern Agrokor i s njime povezana društva. Neto kamatni prihod ESB grupe zadržao je stabilan trend te je u 2017. iznosio 2,07 milijardi kuna, u odnosu na 2,06 milijardi kuna godinu ranije. Neto prihod od provizija i naknada povećan je za 7,82%, s 663,2 milijuna kuna u 2016. na 715,0 milijuna kuna u 2017.

Ukupna aktiva ESB grupe krajem 2017. iznosila je 65,9 milijardi kuna, što je 0,49% više u odnosu na kraj 2016., kada je iznosila 65,6 milijardi kuna. Ukupni krediti klijentima na dan 31.12.2017. iznosili su 43,3 milijarde kuna, što je 0,82 % manje u odnosu na 31.12.2016., kada su iznosili 43,7 milijardi kuna. Ukupni depoziti klijenata ESB grupe krajem prosinca 2017. iznosili su 44,4 milijarde kuna, što je 2,42% više u odnosu na 31.12.2016., kada su iznosili 43,3 milijardi kuna.

Nefinancijsko poslovanje važan stup našeg uspjeha

Iako već od ranije imamo tradiciju izvještavanja javnosti o svojim aktivnostima u segmentu društveno odgovornog poslovanja, implementacija Direktive 2014/95/EU u hrvatsko zakonodavstvo, iz čega proizlazi i obveza nefinancijskog izvještavanja unutar Europske unije, naše je aktivnosti u tom segmentu još dodatno intenzivirala. Društveno odgovornim poslovanjem želimo podržati i poticati razvoj različitih segmenata društva i to kroz širok spektar aktivnosti i projekata, usmjerenih prema dobrobiti vlastitih klijenata, ali i šire društvene zajednice u kojoj živimo i radimo. Naša su nastojanja u tom segmentu praćena i posvećenošću transparentnoj i otvorenoj komunikaciji prema medijima, kao posrednicima najšire javnosti, a ujedno su reflektirana i kroz reklamnu kampanju „Vjeruj u sebe“, kojom želimo promovirati pozitivne društvene i ekonomske vrijednosti, integraciju, inkluzivnost i zajedništvo svih pojedinaca u društvu, neovisno o dobi, spolu, etničkoj, vjerskoj ili političkoj opredijeljenosti, spolnoj orijentaciji ili bračnom statusu.

Zajednički nam je cilj prosperitet hrvatskog društva u cjelini

Pozicija Erste banke i ESB grupe na hrvatskom tržištu je stabilna i predstavlja zdrav temelj za budućnost. Želimo održiv i dugoročni uspjeh, koji će biti posljedica kvalitetnog odabira te praćenja zdravih i isplativih projekata, kao i održavanja partnerskog odnosa s klijentima te ostalim dionicima javnosti i društvene zajednice, što će rezultirati jačanjem međusobnog povjerenja baziranog na otvorenoj i transparentnoj komunikaciji. Zajednički nam je cilj uspjeh, zadovoljstvo i prosperitet – kako naših klijenata, tako i hrvatskog društva u cjelini.

*Autor bloga je predsjednik Uprave Erste banke Christoph Schoefboeck. Inicijalno je tekst objavljen u Godišnjem izvještaju o poslovanju Erste banke i ESB grupe za 2017. godinu

 

 [1] Konsolidirani financijski izvještaj ESB grupe uključuje, osim Erste&Steiermärkische Bank d.d., i sljedeća ovisna društva: Erste Nekretnine d.o.o., Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o, Erste Bank a.d., Podgorica, Erste Card Club grupu, Erste Factoring d.o.o., Erste Group IT HR d.o.o. i Izbor Nekretnina d.o.o.

 


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Urednici moraju odboriti komentar.

*

Pročitaj i...