Inovativno poduzetništvo za rast gospodarstva


CEPOR je u svibnju ove godine objavio svoje godišnje izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj za 2016., u kojem prenosi podatke Hrvatske gospodarske komore (HGK) prema kojima su ona u 2015. u ukupnom gospodarstvu Hrvatske, po broju subjekata imala udjel od 99,7%. Pritom je gledan i trend rasta u zadnjih nekoliko godina, prema kojem je broj malih poduzeća u 2015. porastao za 2,1% u odnosu na 2014., dok je broj srednjih poduzeća pao za 2,4%. Prema podacima iz izvješća, mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj zapošljavaju dvije trećine svih zaposlenih, pri čemu u ukupnom prihodu države participiraju s 54%.

Unatoč problemima s kojima se suočavaju, mala i srednja poduzeća su u 2015. prvi put pretekla velika poduzeća u ukupno ostvarenom izvozu, s istina neznatnih 50,3% prednosti. Vrijednost izvoza malih poduzeća se u 2015. povećala za 6,7%, dok srednjih za značajnih 13,2% u odnosu na 2014. Ipak, gledamo li dublje, otvaraju se pitanja razlike produktivnosti sve tri kategorije poduzeća te njihove spremnosti za međunarodna tržišta. Primjerice, iako je udio u zapošljavanju malih poduzeća 51,6%, u ukupnom prihodu sudjeluju s 35,4%, a u izvozu sa svega 23%. Srednja poduzeća imaju podjednak udio zaposlenih i udio u ukupnom prihodu, ali ostvaruju 27% ukupnog izvoza.

Gledano van okvira Hrvatske, poduzetnička aktivnost je tijekom 2015. bila nešto slabija u odnosu na 2014. Tako je 2015. prema TEA indeksu iznosila 7,7%, 2014. 8,0%, što je i prosjek EU, dok je 2013. iznosila 8,3%. Premda hrvatski poduzetnici neznatno zaostaju za EU, odstupanje je i više nego zabrinjavajuće uzme li se prosjek zemalja čija su gospodarstva mjerena na efikasnosti, u kojima TEA indeks iznosi 14,5% .

Stoga, iako je nedvojbeno da su mala i srednja poduzeća generatori rasta ukupnog gospodarstva, treba im pomoći da unaprijede svoja poslovanja i poboljšaju učinkovitost koji se najčešće vežu uz stvaranje investicijske klime te financijsku podršku.

 

Junckerov plan za bolje investicijsko i financijsko okruženje u EU

Kako ista i slična pitanja muče, u manjoj ili većoj mjeri, i druga tržišta Europe, Europska komisija (EK) je pokrenula inicijativu pod nazivom Plan ulaganja u Europu, tzv. Junckerov plan, koji je ujedno i jedan od njezinih glavnih prioriteta. Inicijativa je pokrenuta kako bi se  poboljšalo investicijsko i financijsko okruženje na prostoru EU te stvorio okvir za snažnije investicije. Sama inicijativa ima tri područja djelovanja. Pored mobilizacije dodatnih ulaganja u iznosu od najmanje 315 milijardi EUR tijekom sljedeće tri godine, čime se planiraju potaknuti privatna ulaganja, planom se žele poduprijeti i one inicijative koje će osigurati da ta dodatna ulaganja odgovaraju potrebama realnog gospodarstva. Plan donosi i mjere za unapređenje predvidljivosti regulatora te uklanjanje prepreka ulaganjima, a  sve mjere imaju za cilj povećanje zanimanja za ulaganjem na području EU.

Okosnica Junckerovog plana je Europski fond za strateška ulaganja (EFSI), koji osigurava jamstva za prvi gubitak, a Europskoj investicijskoj banci (EIB) omogućuje ulaganje u  često rizičnije kredite. Očekuje se da će projekti i sporazumi, koji su dosad odobreni za financiranje u okviru EFSI-ja, skupiti više od 209 milijardi eura investicija te poduprijeti preko 427.000 malih i srednjih poduzeća diljem svih 28 država EU.

Nedavno su EIF, Erste banka i Erste S-Leasing potpisali sporazum o jamstvu koji će Ersteu omogućiti da inovativnim mikro, malim i srednjim poduzećima te malim srednje kapitaliziranim poduzećima u Hrvatskoj osigura zajmove i zakupe u vrijednosti od 100 milijuna  eura.  Naime,  Erste banka tradicionalno ulaže u malo i srednje poduzetništvo, koje vidi kao glavne pokretače gospodarskog rasta, a zahvaljujući ovom ugovoru omogućuje joj se da u sljedeće dvije godine plasira 100 milijuna eura kredita, uz povoljnije uvjete. Sporazum je potpisan u okviru inicijative Europske komisije InnovFin, koja je podržana od strane programa EU-a za istraživanje i inovacije, a omogućen je kroz podršku Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI).

 

Zašto je osnovan InnovFin?

Instrument za davanje jamstava malim i srednjim poduzetnicima – InnovFin – utemeljen je u okviru inicijative InnovFin – financiranje EU-a za inovatore, a koja je razvijena kao dio Horizona 2020, okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije. Osigurava jamstva i protujamstva za financiranje dugova u rasponu od 25.000 i 7.500.000 eura kako bi se inovativnim malim i srednjim tvrtkama i malim srednje kapitaliziranim poduzećima (do 499 zaposlenika) olakšao pristup financiranju. Instrumentom upravlja Europski investicijski fond (EIF), koji je dio Grupe Europske investicijske banke, a  provodi se preko financijskih posrednika – banaka i drugih financijskih institucija – u državama članicama EU-a te povezanim zemljama. U okviru tog instrumenta financijski posrednici imaju jamstva EU-a i EIF-a koja osiguravaju dio njihovih gubitaka, koji bi nastali temeljem financiranja duga u okviru tog instrumenta.

 

Ostali programi podrške poduzetnicima

Erste banka je nedavno potpisala i sporazum s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) o pojedinačnim jamstvima financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). ESIF jamstva namijenjena su mikro, malim i srednjim poduzetnicima, a HAMAG-BICRO im osigurava povrat dijela glavnice kredita koji je banka odobrila poduzetnicima. Banka će kroz ESIF jamstva poduzetnicima olakšati pristup kreditiranju, jer će im moći ponuditi nižu kamatnu stopu, kao i otvoriti se prema klijentima koji nisu imali odgovarajuće instrumente osiguranja. Sama ESIF jamstva donose i dvije mjere. Tako se poduzetnicima kroz Mjeru A, namijenjenu za investicijske kredite, omogućuje subvencioniranje kamatne stope, dok Mjera B služi kreditiranju obrtnih sredstava.

Neovisno o navedenim programima podrške poduzetnicima, Erste banka je samostalno pokrenula jedinstven program na hrvatskom tržištu – Poduzetnički starter, čiji je cilj poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja. Program je namijenjen svim osobama koje se samozapošljavanju i žele krenuti u poduzetničke vode, odnosno poduzetnicima početnicima koji su unutar posljednje dvije godine otvorili vlastito  poslovanje. Banka kroz program poduzetnicima pruža besplatnu podršku na putu oblikovanja i realizacije poslovne ideje. Program uključuje obveznu online edukaciju o relevantnim poduzetničkim temama te savjetovanje u fazi izrade poslovnog plana kroz upute za izradu poslovnog plana, tablice za izračun financijskih projekcija i priručnik za pomoć u organizaciji i vođenju poslovanja. Po završetku edukacije i savjetovanja, zainteresirani kandidati banci mogu predati zahtjev za financiranjem.

Izvori:

http://www.cepor.hr/publikacijepolicy-dokumentiprezentacije/izvjesce-o-malim-i-srednjim-poduzecima/

http://www.eib.org/products/blending/innovfin/

http://www.hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/esifzajmovi/

 

 

 

 


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Urednici moraju odboriti komentar.

*

Pročitaj i...