Što je sve potrebno znati o novoj Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka?


U travnju prošle godine, Europski parlament i Vijeće donijeli su Uredbu o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  (eng. GDPR- General Data Protection Regulation), a s primarnim ciljem podizanja informacijske sigurnosti na najviši nivo u području pristupa i upravljanja osobnim podacima. Uredba donosi nove, ali i pojednostavnjuje neke već postojeće definicije, iz prethodne Uredbe, donesene 1995. godine. Primjerice, nova Uredba, čija primjena kreće od 25. svibnja iduće godine, definira biometrijske i genetske podatke, jača prava ispitanika te smanjuje i pojednostavljuje pojedine administrativne obveze voditelja zbirke osobnih podataka. Pored toga, jača nadzorne ovlasti, kao i mogućnost izricanja kazni od strane tijela zaduženih za zaštitu osobnih podataka.

Uredba se primjenjuje na sve organizacije koje obrađuju osobne podatke stanovnika Europske unije, i to bez obzira gdje se organizacija geografski nalazi.

U nastavku donosimo pregled nekoliko područja definiranih Uredbom:

  • “Jasan i pozitivan pristanak” na obradu osobnih podataka od strane ispitanika,
  • Pravo na informacije i transparentnost,
  • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“),
  • Pravo na ograničenje obrade,
  • Pravo na prenosivost podataka.

Što se Uredbom zapravo mijenja?

Prije svega, osoba čiji se podaci prikupljaju, trebala bi dati svoj pristanak za obradu osobnih podataka ukoliko ne postoji zakonska, ugovorna ili nužna obrada kako je definirano u Uredbi. Od voditelja obrade traži se zakonita, poštena i transparenta obrada te bi pojedincu trebalo biti jasno kako se upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju njegovi osobni podaci, kao i do koje se mjere obrađuju ili će se obrađivati. Ovdje je riječ o načelu transparentnosti koje traži da svaka informacija i komunikacija vezana za obradu podataka mora biti lako dostupna i razumljiva, pri čemu se u komunikaciji treba upotrebljavati jasan i jednostavan jezik.

binary-2450188_1920

Uredbom je definirano i pravo na brisanje osobnih podataka, tzv. „pravo na zaborav“. Ovo je moguće ako podaci više nisu potrebni, s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili na druge načine obrađivani, odnosno, ako su ispitanici povukli svoju privolu ili su podaci nezakonito obrađeni. Pravo na brisanje podataka naročito dolazi do izražaja u internetskom okruženju. Osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo i ograničiti obradu prikupljenih podataka, primjerice u  slučaju osporavanja njihove točnosti, odnosno ako obrada nije u skladu sa zakonom.

Zašto je pitanje prikupljanja osobnih podataka toliko važno?

Danas, više nego ikad, svijet je postao globalan, a informacije dohvatnije nego ikad. Uredba navodi kako pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo pojedinca, nego se ono treba izbalansirati s drugim temeljnim pravima. Prije svega, gospodarska i društvena integracija koja je proizašla iz funkcioniranja zajedničkog EU tržišta, dovela je do znatnog povećanja prekograničnog protoka osobnih podataka. Povećala se razmjena osobnih podataka između javnih i privatnih sudionika, uključujući pojedince, udruženja i poduzetnike širom Unije. Tako se u skladu s pravom Unije, nacionalna tijela država članica pozivaju na suradnju i razmjenu osobnih podataka kako bi mogla izvršavati svoje dužnosti ili izvršavati zadaće u ime tijela u drugoj državi članici.

Također, prikupljanje osobnih podataka nikad nije bilo suočeno s izazovima kao što je sigurnost njihove pohrane, korištenja i suočavanje od moguće zloupotrebe, a sve zbog intenzivnog korištenja visokih tehnologija te globalizacije. Pojedinci, često, vrlo nesvjesno i sami svoje osobne informacije čine dostupnima javno i globalno, čime se dovode u potencijalnu opasnost od krađe identiteta i sličnih zloupotreba.

Izvor:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=HR

http://azop.hr/aktualno/detaljnije/europska-unija-usvojila-zakonodavni-paket-zastite-osobnih-podataka


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Urednici moraju odboriti komentar.

*

Pročitaj i...