Kvalitetna priprema i informirana investicijska odluka preduvjeti uspješnog IPO-a


U posljednjih nekoliko godina na globalnim tržištima svoje su mjesto našle brojne inicijalne javne ponude dionica (IPO). Od zvučnijih globalnih imena izdvojiti se mogu Facebook, Twitter i Alibaba, kod kojih je potražnja znatno premašila očekivanja.

Nekoliko uspješnih primjera bilo je i u Hrvatskoj, iako je činjenica da već duže vrijeme nismo svjedočili većem i zvučnijem IPO-u kod nas.

Tri faze IPO-a

Priprema za inicijalnu javnu ponudu dionica opsežan je i zahtjevan proces koji u prosjeku traje 4-6 mjeseci, a ima tri osnovne faze. Pripremna uključuje ishođenje svih potrebnih odluka za pokretanje postupka javne ponude dionica, odabir i  potpisivanje ugovorne dokumentacije sa stranama uključenima u proces, provedbu dubinskog snimanja te procjenu vrijednosti poduzeća. Druga faza odnosi se na pripremu prospekta te odobrenje regulatornog tijela (HANFA), izradu prezentacije za investitore te osmišljavanje strategije prezentiranja poduzeća. Treća faza odnosi se na sam postupak izvršenja transakcije i to je onaj dio procesa javne ponude koji je vidljiv investicijskoj javnosti. U ovoj fazi javnost se upoznaje s poduzećem i detaljima transakcije, tako da joj se dostupnima učine sve relevantne informacije potrebne za donošenje informirane investicijske odluke. Nakon isteka perioda upoznavanja s poduzećem slijedi provedba ponude koja uključuje javni poziv na upis vrijednosnih papira, provedbu upisa, određivanje konačne cijene, alokaciju te, u konačnici, izdanje dionica.

Na što treba obratiti pažnju potencijalni ulagač?

Potencijalni ulagač u postupku javne ponude trebao bi detaljno proučiti prospekt ponude dionica, a poželjno je zatražiti mišljenje ovlaštenih pravnih, poreznih i financijskih savjetnika. Dionice su rizična imovinska klasa čija tržišna vrijednost može jako varirati, s obzirom na kolebljivi karakter tržišta kapitala, makroekonomska kretanja ili jaz u očekivanjima financijskih analitičara u odnosu na ostvarene financijske  rezultate. Zato bi se investitor trebao detaljno upoznati s poslovanjem tvrtke, njezinom organizacijom, menadžmentom, vlasničkom strukturom, ali i odrednicama poslovnog modela – proizvodom, tržištima na kojima posluje (geografski, segmentirano), strategijom (fokus na rastu tržišnog udjela ili profitabilnosti), konkurencijom, faktorima koji najviše utječu na generiranje prihoda, glavnim troškovnim komponentama, ali i glavnim rizicima u poslovanju te načinima kako se tvrtka od njih štiti.

man-coffee-cup-pen

Važno je proučiti bilancu tvrtke: strukturu imovine (dugoročna, kratkoročna, financijska, novac), strukturu izvora financiranja imovine (kratkoročni dug, dugoročni dug,  vlastiti kapital), novčane tijekove iz poslovanja te one iz investicijskih i financijskih aktivnosti. Pozornost treba obratiti i na financijske pokazatelje o profitabilnosti u proizvodnji i prodaji proizvoda tvrtke, ostvarene povrate, sposobnosti vraćanja dugova (pokazatelji solventnosti) te podmirivanja tekućih obveza (pokazatelji likvidnosti), kao i efikasnost u upravljanju radnim kapitalom i naplati (pokazatelji aktivnosti). Pri samoj investicijskoj odluci treba pogledati kakav je odnos fundamentalnih pokazatelja tvrtke i cijene po kojoj se kupuje dionica (pokazatelji investiranja). Osim trenutačnog stanja, sve to treba promotriti u kontekstu povijesnih trendova, izgleda u budućnosti te u usporedbi sa sličnim tvrtkama.

Ne zaboraviti na disperziju ulaganja

Na kraju, prije ulaganja u dionice svatko bi trebao izraditi vlastiti investicijski profil koji bi definirao optimalan portfelj za ulaganje u financijske instrumente, i to temeljem financijske situacije pojedinca, njegovog financijskog iskustva, ciljeva koje investiranjem želi ostvariti te spremnosti na preuzimanje rizika potencijalnog gubitka prilikom ulaganja. Ukoliko je investitor, među ostalim, spreman na preuzimanje rizika sa svrhom ostvarenja potencijalno iznadprosječnog povrata na ulaganje, onda u njegovom investicijskom portfelju ima mjesta za dionice. Bez obzira na investicijski profil, uvijek treba voditi računa o zlatnom pravilu investiranja poštujući disperziju ulaganja. Pojednostavljeno, nikada ne stavljati sva jaja u istu košaru.

*Autor teksta je Tomislav Neralić iz Direkcije tržišta kapitala Erste banke


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Urednici moraju odboriti komentar.

*

Pročitaj i...