Fundamentalna slika zadržava dobar pravac, politički rizici se ublažavaju


Snažna dinamika rasta BDP-a zadržala se i u drugom kvartalu 2016., te je stopa rasta ubrzala na 2.8% y/y (u odnosu na 2.7% u 1Q16), podržana dodatnim jačanjem domaće potražnje, i na strani osobne potrošnje, kao i investicija. Neto izvoz, s druge strane, dao je negativan doprinos BDP-u, uslijed usporavanja izvozne dinamike i povećanog pritiska na strani uvoza.

Druga polovica godine trebala bi donijeti nastavak solidne ekonomske aktivnosti, gdje će pozitivna uloga turizma dodatno utjecati na spomenuta povoljna kretanja. Stoga smo revidirali prognozu rasta za 2016., s prijašnjih 2.2% na 2.7%. U 2017. očekujemo da će rast zadržati sličnu dinamiku, i dalje ponajprije podržan domaćom potražnjom, dok bi neto izvoz trebao pokazati marginalno negativan doprinos rastu.

Inflacija ukazuje na kretanje prema višim razinama

Dok su deflacijski pritisci bili uvelike izraženi u prvoj polovici godine, s prosječnim padom inflacije,  od -1.5% y/y, negativan trend se počeo ublažavati prema kraju trećeg kvartala. U narednom razdoblju očekujemo nastavak kretanja prema višim razinama, gdje će niska baza te stabilizacija cijena hrane imati pozitivan utjecaj. Dok očekujemo prosječnu inflaciju za 2016. na razinama od oko -1% y/y, u 2017. očekujemo povratak pozitivnim stopama, gdje će osim jače domaće potražnje i niskog baznog efekta, manje izražen deflatorni karakter troškovne strane inflacije također imati pozitivan utjecaj na određeno ubrzavanje inflacije.

HNB nastavlja provoditi ekspanzivnu politiku, tečajna kretanja u skladu s očekivanjima

Tijek monetarne politike nije donio neke veće promijene te je HNB i dalje provodio ekspanzivnu politiku uslijed ustrajnih deflacijskih pritisaka i poboljšanog, ali ipak još uvijek krhkog, ekonomskog oporavka. HNB je nastavio s redovitim tjednim REPO aukcijama (sa smanjenom kamatnom stopom na 0.3%, s 0.5% u rujnu), te strukturnim četverogodišnjim obrnutim REPO operacijama. I dalje očekujemo sličan smjer monetarne politike, s fokusom HNB-a na održavanje okruženja niskih kamatnih stopa i poticanje kreditne aktivnosti.

Tečajna kretanja ostaju stabilna, gdje lokalni faktori, pozitivna ekonomska i fiskalna kretanja i suficit platne bilance, i dalje daju podršku takvom kretanju domaće valute, koja tradicionalno pokazuje ograničenu osjetljivost na globalna previranja. Prema kraju godine očekujemo tečaj na razinama od 7.55, dok ga kroz 2017. vidimo u  intervalu 7.45-7.65.

Postavljeni temelji za pozitivne vijesti od  rating agencija u 2017.

Nakon snažnijeg konsolidacijskog napora u 2015. (smanjenje deficita za 2.1pp na 3.3% BDP-a), fiskalni trendovi ostaju pozitivni i u 2016. godini, gdje je proračunski manjak za prvu polovicu godine iznosio 0.2% BDP-a (odnosno 1.5pp manje na godišnjoj razini), što upućuje na nastavak fiskalne konsolidacije i smanjenje deficita ispod razine od 2% BDP-a u 2016. Nova Vlada je najavila poreznu reformu u 2017. u svrhu jačanja gospodarskog rasta, ciljajući na smanjenje poreza na dohodak i dobit, što bi trebalo rezultirati smanjenjem na strani prihoda od 0.6-0.7%. Ciljani proračunski deficit za 2017. očekuje se na razinama od oko 2% BDP-a, dok bi javni dug trebao zadržati silazni trend i pasti ispod razine od 85% BDP-a.

Financijske potrebe u 2017. iznose otprilike 21% BDP-a, dok dinamika dospijeća sugerira na to da će Ministarstvo financija pokušati pristupiti međunarodnom tržištu početkom iduće godine. Poboljšana makroekonomska slika govori u prilog takvom scenariju, dok bi uspješno izdanje, s obzirom da je ostatak dospijeća koncentriran na domaćem tržištu, bitno umanjio rizike financiranja u 2017.

Prognoze:

macro

Izvor: DZS, HNB, EBC

*Autor komentara je Alen Kovač, glavni makroekonomist Erste banke

 

 

 

 

 

 


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Urednici moraju odboriti komentar.

*

Pročitaj i...